CyclingQuotes.com uses cookies for statistics and targeting ads. This information is shared with third parties.
ACCEPT COOKIES » MORE INFO »

Search the CyclingQuotes.com database

Riders: Finland

RIDERTEAMBIRTHDAY
Aaro LAMPELANA
Aatu YLIPELKONENNA
Aimo LUIRONA
Aimo PYYKKONENNA
Aino HÄMÂLÂINEN18-02-2002
Aino KULJUKKANA
Aino LUOMANA
Aino SORO-PAAVONENNA
Aki LAPPALAINENNA
Aki LEINONA
Aki SILANDERNA
Aki SUNDNA
Aki TOLONENNA
Aki TURUNENNA
Aksel RANTANENNA
Akseli LINDGRENNA
Aku KOIVISTOINENNA
Aleksi HÄNNINENNA
Alexander STUBBNA
Aliisa PRIHANA
Alli KOSKINENNA
Anders BÄCKMAN08-10-1985
Andre HAGANA
Andre KURTENNA
Andrea NEBREDANA
Anna-maria JAPOLANA
Anniina AHTOSALOUXT27-08-2003
Anniina HAKKARAINENNA
Anssi ENQVISTNA
Anssi HAKKINENNA
Anssi KESONENNA
Antero SALVANTONA
Anton ARONA
Antonia GRÖNDAHLDUC25-05-1995
Antti Jussi JUNTUNENABC06-04-1999
Antti KORPINA
Antti MÄKELÄNA
Antti PALONENNA
Antti RÂTYNA
Antti SIZKO06-11-1982
Antti TRÄSKELIN15-03-1980
Antti TUUKKANENNA
Antti VEKKELINA
Antti Valve LAHDENNA
Antton SKUTNABBNA
Ari KANSIKASNA
Ari KUUSISTONA
Arto VAINIONPÄÄ30-07-1968
Arttu Elmeri PEKKARINENNA
Arttu MALVINIEMINA
Arttu TOIVANENNA
Astrid SNÂLLNA
Aura SAMINA
Axel KÄLLBERG24-10-2003
Ben KAVANAGHNA
Bruno CAPITENNA
Carolyn PAAJANENNA
Cecilia AINTILANA
Christer HEDENA
Christian WESTERMARKNA
Crister HEDENA
Eeli SALOWNA
Eemil UITTONA
Eerika EERIKäINENNA
Eero GRöNDAHLNA
Eero MAENPAANA
Eero TEIVAALA07-04-1987
Eero TIUTTUNA
Eeva SARLIN31-07-1991
Elias AAVELANA
Elias HAeMAeLAeINENNA
Elina KOSKELANA
Elina SELINNA
Elisabet KAPANENNA
Emilia MAKINA
Erik EKLUNDNA
Erik RELANTONA
Erika INGVESNA
Erkko SALONENNA
Erno NOUSIAINENNA
Esa PAAJANENNA
Esa SKYTTÄNA
Essi NISKAKANGASNA
Essi PELTO-ARVONA
Essi TAMMINENNA
Eva LEHTINENNA
Eärendel FINGERSON10-07-1981
Finley ASPHOLMNA
Hanna HÄKKINENNA
Hanna JORONENNA
Hanna KIURUNA
Hannu LIEKOLANA
Hannu ONNELANA
Heidi ANTIKAINENNA
Heidi LAHTINA
Heidi ONGER06-08-1985
Heidi PAAVOLANA
Heidi SAARINENNA
Heikki NISKAKANGASNA
Heini HARTIKAINENNA
Heini SALOVAARA30-08-1988
Heli KYLMäNIEMINA
Henna JUNNILANA
Henri SALONA
Henrik RANTALANA
Henrik WETTERSTRANDNA
Hiski KANERVA03-09-1994
Ida KONTKANENNA
Ida STEN13-07-1994
Iiro MÄNTYNIEMINA
Iisa LEPISTöNA
Ilari KAHILANA
Ilkka KORHONENNA
Ilkka KRUUSNA
Ilkka MIKKONENNA
Ilkka NURMINENNA
Ilmari REPONA
Ilona KAJANDERNA
Ivar KAeLLBERGNA
Ivar KÂLLBERGNA
Jaakki SORVISTONA
Jaakko HÄNNINENACT16-04-1997
Jaakko MIKKILÄNA
Jaakko PALOSAARINA
Jaakko SILLANKORVAXSU08-08-2000
Jaakko TOPPARINA
Jakub MALINOWSKINA
Jan ELMGRENNA
Jan NYHOLMNA
Jani ARGILLANDERNA
Jani ESKELINENNA
Jani HEIKKINENNA
Jani HUJANENNA
Jani HUOVINENNA
Jani KETOLANA
Jani STRÖMSHOLMNA
Jani YLINEN11-09-1976
Janina SAARNIONA
Janis KUNNAPNA
Janne ELKALANA
Janne Einar LEHTINENNA
Janne HÄMÄLÄINENNA
Janne NURMINENNA
Janne PIHLAJAMAKINA
Janne POHJALAINENNA
Janne SUOKASNA
Janne VALLGRENNA
Janne VARALANA
Janne-Pekka YRJöNENNA
Jari HYTTINENNA
Jari KAINULAINENNA
Jari KEMPPAINENNA
Jari LILJANA
Jari LÄMSÄNA
Jari NIEMINENNA
Jari OLLILANA
Jarkko NIEMI03-11-1982
Jarmo OLLANKETONA
Jarmo RISSANEN06-07-1979
Jarno MUSTONENNA
Jarno PIIKNA
Jasmin KANSIKASNA
Jens DAHLMANNA
Jere AHONENNA
Jere HARANA
Jere HELMINENNA
Jesper LINDAHLNA
Jesper LINDBERGNA
Jesse KAISLAVUONA
Jesse KAJOSMAANA
Jesse KANANENNA
Jesse UUSIPERHENA
Jimi AALTONA
Joakim NORDSTRÖMNA
Joel JOKINENNA
Johan NORDLUNDNA
Johan SJOBLOMNA
Johanna LAHIKAINENNA
Johanna PYKALAINENNA
John LAWSONNA
Jonathan EWALDSNA
Jonathan SUNDFORSNA
Joni KANERVA19-02-1995
Joni LOUKKOLANA
Jonna MONTONA
Joona TOIVANENNA
Joona TUIKKANA
Joonas HAAPALA04-08-1988
Joonas HENTTALATNN17-09-1991
Joonas HOKKANA
Joonas OJASALONA
Joonas YLIKAHRINA
Joonatan PAPPINEN12-02-1977
Jori-Pekka KUURANNENA
Jouko MÄKELÄNA
Juha KAKKO22-12-1964
Juha KANGASKOKKO23-05-1983
Juha KETTUNENNA
Juha LATVALANA
Juha LEPPÄKANGASNA
Juha NYYSSöNENNA
Juha-Matti ALALUUSUA14-02-1985
Juha-Matti HALONENNA
Juha-Matti SAVUKOSKINA
Juhana HIETALANA
Juhani TIMMERBACKA20-05-1982
Juho ALA-PEIJARINA
Juho FÄRLINNA
Juho HEIKKILÄNA
Juho HÄNNINENNA
Juho LAHTINA
Juho SAARINENNA
Jukka HEINIKAINENNA
Jukka HUOVINENNA
Jukka KARJALAINENNA
Jukka KATAJISTONA
Jukka URANA
Jukka VASTARANTA29-03-1984
Jukka-pekka SANTALA12-02-1980
Julius TASKINENNA
Juska SAVOLAINENNA
Jussi ESKELINEN10-03-1989
Jussi HAAPANENNA
Jussi HEIRONA
Jussi Johannes JOENSUUNA
Jussi LAMPINENNA
Jussi MAKKONENNA
Jussi NUIMMIKKONA
Jussi NUMMIKKONA
Jussi ROSSI12-02-1983
Jussi Sakari KOSKELAINENNA
Jussi VEIKKANEN29-03-1981
Jutta NIEMINEN26-04-1978
Juuso JAATINENNA
Juuso JUTILANA
Juuso KLAAVUNA
Juuso LIUKKONENNA
Juuso SALMINENNA
Jyrki LEPISTÖNA
Jyrki PUTTONENNA
Jyrki TERAVUONA
Kaarina NURMINENNA
Kajsa SALMELANA
Kalle LAANTERÄNA
Kari ALHONA
Kari HOLMANA
Kari MAUNUMÄKI07-07-1977
Kari MYYRYLäINENNA
Kari PAJANNENA
Kari VARISNA
Karl-Nicolas GRØNLUND13-01-2005
Karmo KUTSERNA
Kasper BORREMANSNA
Kati JOKIO20-02-1976
Kati JOKIONA
Katri LEHTONEN02-04-1986
Keijo HIRVONENNA
Kenneth BACKLUNDNA
Kim BERGNA
Kim HARJUNA
Kim MANSNER10-07-1987
Kimmo KANANEN11-12-1980
Kimmo TUUNANENNA
Kimmo VEHKAKOSKINA
Kjell CARLSTRÖM18-10-1976
Kreu MAISNIEMINA
Kristjan BEEKMANN22-04-1986
Kurten KAINBERGNA
Lari LINDHOLMNA
Lasse HUOVILAINENNA
Lasse TORPONA
Lasse VUORINA
Laura PATRIKAINENNA
Laura TAMMINENNA
Laura VAINIONPÄÄ11-04-1994
Lauri HARJUNA
Lauri PITKÄNENNA
Lauri SEPPÄNA
Lauri SIUKOLANA
Lauri TEIVAALA12-10-1984
Leevi HIETANENNA
Leevi KERVINENNA
Leo JUVONENNA
Lieven De RYCKENA
Lindqvist MARCUSNA
Linus JERNNA
Lotta Pauliina HENTTALAAGI28-06-1989
Lotta SIIRIäINENNA
Maija PENTSINENNA
Maija SYRJÄ09-09-1994
Maisa TULINIEMINA
Malla MUHONENNA
Marco-Tapio NIEMI11-12-1996
Marek SALERMO16-01-1978
Mari PELKONEN-MUTANENNA
Mari PELKONEN-MUTANENNA
Mari TORKKELINA
Markku ALUS16-01-1989
Markku HENRIKSSONNA
Marko GÖÖS23-03-1972
Marko LEPPÄMÄKI21-01-1971
Marko TORMANENNA
Marko TOUHUNENNA
Marko TÖRMÄNENNA
Markus AUVINENNA
Markus BJÖRKLUNDNA
Markus JÄDERHOLMNA
Markus KARVONENNA
Markus KNAAPITAT04-11-2002
Markus KOSKELANA
Markus TAIPALENA
Markus VUORELANA
Marten JOEAARNA
Marten WARGHNA
Matti HELMINEN14-08-1975
Matti HIETAJaeRVINA
Matti LAITALANA
Matti MANNINEN20-07-1992
Matti PAJARI17-03-1979
Matti TANTTUNA
Meeri SÄILYNA
Meri HELMINA
Merja SäRKIOJANA
Merja SÄRKIOJANA
Mia RONKAINENNA
Michaela ÅVALLNA
Miika JOHANSSONNA
Miika JÄNTTINA
Miika RANTATORIKKANA
Miisa KUUSINENNA
Mika NIEMINEN19-03-1983
Mika SIMOLA24-08-1985
Mika VILEN25-07-1965
Mika VUOLLETNA
Mikael MYLLYMÄKINA
Mikael TURUNENNA
Mikael UUKSULAINENNA
Mike MIIKKOLANA
Mikko AALTONA
Mikko AUVINENNA
Mikko HYRKKãNENNA
Mikko JÂRVINENNA
Mikko KEJO07-10-1978
Mikko KOIVUNA
Mikko LAUKKALANA
Mikko PAAJANEN31-07-1992
Mikko VASTARANTA27-10-1982
Milla Annika KUITUNENNA
Minna HIETAMÄKI09-12-1977
Minna KOISTINENNA
Minna LAULUMAANA
Minna UUSIVIRTANA
Minna-Maria KANGAS05-02-1983
Mira KUHLMANNA
Mirka VAHTERANA
Mirva KAKKONA
Nicolas GRONLUNDNA
Niki BIRLINGNA
Niklas COLLIANDERNA
Niklas HENTTALA14-11-1996
Niko HEIKKILANA
Noora LUOKKALANA
Olli AALTONENNA
Olli KOSKINA
Olli LAPPALAINENNA
Oskari AALTONA
Oskari KOLEHMAINENNA
Oskari LAURILANA
Oskari PULKKINENNA
Oskari VAINIONPAANA
Ossi HAKULINENNA
Otto KOLEHMAINENNA
Otto MIELIKAINENNA
Oula JOKIRANTANA
Paavo HILTUNEN25-01-1982
Paavo PAAJANEN25-04-1988
Paeivi HAeRKOeNENNA
Panu LIETONA
Pasi AHLROOS19-12-1970
Pasi ANDERSSONNA
Pasi MATERONA
Pasi NURMELANA
Pasi PYYKÖNENNA
Pasi VUORINA
Patrik AROLANA
Patrik JOSEFSSON02-11-1980
Pauli UITTONA
Pauliina LAMPINENNA
Pekka HUOVINENNA
Pekka PUURUNENNA
Perttu TURKU06-05-1972
Petja TEPPONA
Petri HYPPÖNENNA
Petri JOKIVUORI18-04-1969
Petri K. LEPPÄNEN21-06-1966
Petri LINDHOLMNA
Petri MATERONA
Petri RINKINENNA
Petter MATTSSONNA
Petteri KUITTINENNA
Pia PENSAARINA
Pia SUNDSTEDT02-05-1975
Pietari HANNULANA
Pilvi MANNERKORPINA
Pinja KOSKINENNA
Päivi HäRKöNENNA
Raimo TAAVITSAINEN23-10-1967
Rainer AALTONENNA
Rasmus ERIKSSONNA
Rasmus LAITALANA
Riikka TOLVANENNA
Riina MIETTINEN22-06-1978
Riku ÖVERMARKNA
Robert LILJEQUISTNA
Robin AIMINA
Robin BERGMANNA
Robin KARINENNA
Roope NURMINA
Roope VAINIONA
Rosa TöRMäNENNA
Rosa TÖRMÄNEN06-08-1992
Saku SILFVERNA
Sami MATTILANA
Sami MÄKINENNA
Sami SAARENPAANA
Sami TIAINEN02-02-1989
Sampo LAHTINA
Sampo MALINENNA
Sampo PIRILäNA
Samu ILONENNA
Samuel HALMENA
Samuel PÖKÄLÄNA
Samuli OLLANKETONA
Samuli SUOMALAINENNA
Samuli TUOMINENNA
Samuli ÖHMANNA
Sanna CEDERQVISTNA
Sanna YOUNGERNA
Santtu PASANENNA
Sari SAARELAINEN01-03-1981
Sariitta PIHLAJAVIITA-GUGELNA
Sasu HALME26-08-1996
Satu SAARINENNA
Sauli HAAHTELANA
Sauli PIETIKAINENNA
Seppo KETTUNENNA
Severi SAVUKOSKINA
Simo KAUPPILANA
Simo TURUNENNA
Sini SAVOLAINENNA
Sofia KANSIKASNA
Stefan KRISTIANSSONNA
Stefani URMASNA
Susanna RASKNA
Suvi KANGASKOKKONA
Suvi LAVONENNA
Suvi PITKÂNEN10-04-1993
SyrjÄ SANTERINA
Taneli TURUNENNA
Tapio ARVONA
Tarja VAeISAeNENNA
Tarmo LEHTINENNA
Tatu KASURINENNA
Tatu KOISTINENNA
Teemu HÄMÄLÄINENNA
Teemu JAAKKOLANA
Teemu LEMMETTYLÄNA
Teemu SALONENNA
Teemu TOMBERGNA
Teemu TÖRMÄLÄNA
Teemu VIHOLAINENNA
Teppo EINISTÖNA
Teppo LAURIONA
Teppo MÄKELÄNA
Tero HÄMEENAHO03-06-1980
Tero KUUSISTONA
Tero PUSANA
Tero SETOLANA
Tero TANNINENNA
Thomas DARBYNA
Tiia HALONENNA
Tiia TULOKASNA
Tiina KRUSBERGNA
Tiina POHJALAINENNA
Timi MALINENNA
Timo ERJOMAANA
Timo GRoeNLUNDNA
Timo KARVONENNA
Timo LONDENNA
Timo METSÄLÄNA
Timo PESOLA05-08-1970
Timo PIKKARAINENNA
Timo TORPONA
Timo-jaakko TOIVANENNA
Tomas-Casimir NIEMINA
Tomi HUHTAMÄKINA
Tomi SEPPäLäNA
Tommi IKONENNA
Tommi MARTIKAINEN13-01-1982
Tommi NIEMINENNA
Tommi VIRTANENNA
Tommy YLöNENNA
Toni LIIAS16-10-1986
Toni MARTIKAINENNA
Tony STOORNA
Trond LARSENNA
Tuomas RATILAINENNA
Tuomas TIKKANENNA
Tuomas TIRKKONENNA
Tuomo HIRVONENNA
Tuomo SIBAKOVNA
Tuukka MIETTINENNA
Tuukka PUURONENNA
Tuula VESALAINENNA
Tytti ABERGNA
Ukko Iisakki PELTONEN15-06-1998
Ursula LINDENNA
Valtteri HÄRKÖNENNA
Valtteri REPONA
Valtteri TERHELÂNA
Veera VÄKEVÄ29-08-1995
Veeti VAINIONA
Veikko TURUNENNA
Veli-Petteri LIEDESNA
Veli-matti KOISTINENNA
Venla KOIVULANA
Vesa VUORINA
Viivi PUSKALANA
Viivi TURPEINENNA
Vilja LARME-PORTERNA
Ville HEISTMANNA
Ville ILVESNA
Ville KANTOLANA
Ville LUOTONA
Ville PESONENNA
Ville PURSIAINENNA
Ville VIITANA
Ville-pekka REPONENNA
Vladyslav MAKOGON23-11-1995
Wilma AINTILALSL12-04-2004

Teams and riders by nationality

AFG
[RIDERS][TEAMS]
ALB
[RIDERS][TEAMS]
ALG
[RIDERS][TEAMS]
AND
[RIDERS][TEAMS]
ANG
[RIDERS][TEAMS]
ATG
[RIDERS]
ARG
[RIDERS][TEAMS]
ARM
[RIDERS][TEAMS]
ABW
[RIDERS]
AZE
[RIDERS][TEAMS]
AUS
[RIDERS][TEAMS]
BAH
[RIDERS]
BHR
[RIDERS][TEAMS]
[RIDERS]
BAR
[RIDERS]
BEL
[RIDERS][TEAMS]
BZE
[RIDERS]
BEN
[RIDERS]
BER
[RIDERS]
BOL
[RIDERS][TEAMS]
BIH
[RIDERS]
BRA
[RIDERS][TEAMS]
IVG
[RIDERS]
BRU
[RIDERS][TEAMS]
BUL
[RIDERS][TEAMS]
BFA
[RIDERS][TEAMS]
BDI
[RIDERS]
KHM
[RIDERS][TEAMS]
CMR
[RIDERS][TEAMS]
CAN
[RIDERS][TEAMS]
CAF
[RIDERS]
CHI
[RIDERS][TEAMS]
COL
[RIDERS][TEAMS]
CGO
[RIDERS][TEAMS]
COK
[RIDERS]
CRC
[RIDERS][TEAMS]
CUB
[RIDERS]
CUW
[RIDERS]
CYP
[RIDERS][TEAMS]
DEN
[RIDERS][TEAMS]
UVI
[RIDERS]
DOM
[RIDERS][TEAMS]
ECU
[RIDERS][TEAMS]
EGY
[RIDERS][TEAMS]
ESA
[RIDERS]
CIV
[RIDERS][TEAMS]
ERI
[RIDERS][TEAMS]
EST
[RIDERS][TEAMS]
ETH
[RIDERS][TEAMS]
PHI
[RIDERS][TEAMS]
FIN
[RIDERS][TEAMS]
UAE
[RIDERS][TEAMS]
FRA
[RIDERS][TEAMS]
GAB
[RIDERS][TEAMS]
GAM
[RIDERS]
GEO
[RIDERS]
GHA
[RIDERS][TEAMS]
GRE
[RIDERS][TEAMS]
GUM
[RIDERS][TEAMS]
GUA
[RIDERS][TEAMS]
GBS
[RIDERS]
GUY
[RIDERS]
HTI
[RIDERS]
NED
[RIDERS][TEAMS]
ANT
[RIDERS]
HON
[RIDERS]
HKG
[RIDERS][TEAMS]
BLR
[RIDERS][TEAMS]
[RIDERS][TEAMS]
IND
[RIDERS]
INA
[RIDERS][TEAMS]
IRQ
[RIDERS][TEAMS]
IRI
[RIDERS][TEAMS]
IRL
[RIDERS][TEAMS]
ISL
[RIDERS]
ISR
[RIDERS][TEAMS]
ITA
[RIDERS][TEAMS]
[RIDERS]
JPN
[RIDERS][TEAMS]
JOR
[RIDERS][TEAMS]
KAZ
[RIDERS][TEAMS]
KEN
[RIDERS][TEAMS]
CHN
[RIDERS][TEAMS]
KGZ
[RIDERS]
KOS
[RIDERS]
CRO
[RIDERS][TEAMS]
KUW
[RIDERS][TEAMS]
LAO
[RIDERS][TEAMS]
LES
[RIDERS]
LAT
[RIDERS][TEAMS]
LIB
[RIDERS]
LBY
[RIDERS]
LIE
[RIDERS]
LTU
[RIDERS][TEAMS]
LUX
[RIDERS][TEAMS]
MAC
[RIDERS]
ROM
[RIDERS]
MAW
[RIDERS]
MAS
[RIDERS][TEAMS]
MLI
[RIDERS]
MLT
[RIDERS]
MAR
[RIDERS][TEAMS]
[RIDERS]
MUS
[RIDERS]
MEX
[RIDERS][TEAMS]
MDA
[RIDERS][TEAMS]
MC
[RIDERS]
MNG
[RIDERS][TEAMS]
MNE
[RIDERS]
MOZ
[RIDERS]
MYA
[RIDERS]
NAM
[RIDERS]
NZL
[RIDERS][TEAMS]
NIC
[RIDERS]
NGA
[RIDERS]
PRK
[RIDERS]
NOR
[RIDERS][TEAMS]
[RIDERS]
OMA
[RIDERS]
PAK
[RIDERS]
PAN
[RIDERS][TEAMS]
PAR
[RIDERS][TEAMS]
PER
[RIDERS]
POL
[RIDERS][TEAMS]
POR
[RIDERS][TEAMS]
PUR
[RIDERS][TEAMS]
QAT
[RIDERS][TEAMS]
ROU
[RIDERS][TEAMS]
RUS
[RIDERS][TEAMS]
RWA
[RIDERS][TEAMS]
KNA
[RIDERS]
LCA
[RIDERS]
VIN
[RIDERS]
[RIDERS]
SMR
[RIDERS][TEAMS]
STP
[RIDERS]
KSA
[RIDERS][TEAMS]
SUI
[RIDERS][TEAMS]
SEN
[RIDERS][TEAMS]
SRB
[RIDERS][TEAMS]
SEY
[RIDERS]
SLE
[RIDERS]
SIN
[RIDERS][TEAMS]
SVK
[RIDERS][TEAMS]
SLO
[RIDERS][TEAMS]
ESP
[RIDERS][TEAMS]
SRI
[RIDERS]
SLC
[RIDERS]
GBR
[RIDERS][TEAMS]
SUD
[RIDERS]
SWE
[RIDERS][TEAMS]
RSA
[RIDERS][TEAMS]
KOR
[RIDERS][TEAMS]
SYR
[RIDERS][TEAMS]
[RIDERS]
TPE
[RIDERS][TEAMS]
TAN
[RIDERS]
THA
[RIDERS][TEAMS]
CZE
[RIDERS][TEAMS]
TOG
[RIDERS]
TRI
[RIDERS]
TUN
[RIDERS][TEAMS]
TKM
[RIDERS]
TUR
[RIDERS][TEAMS]
GER
[RIDERS][TEAMS]
USA
[RIDERS][TEAMS]
UGA
[RIDERS]
UKR
[RIDERS][TEAMS]
HUN
[RIDERS][TEAMS]
URU
[RIDERS][TEAMS]
UZB
[RIDERS][TEAMS]
VEN
[RIDERS][TEAMS]
VIE
[RIDERS][TEAMS]
ZAM
[RIDERS]
ZIM
[RIDERS]
AUT
[RIDERS][TEAMS]
TLS
[RIDERS]
Danilo DI LUCA
Terminates 31.12.2049
Riccardo RICCO
Terminates 18.01.2024
Daniel CZAJKOWSKI
Terminates 01.01.2050
Lance ARMSTRONG
Terminates 31.12.2049
Minna HIETAMÄKI
46 years | today
Kyotaro MOCHIDOME
27 years | today
Timothy TORRIE
24 years | today
Ashleigh MOOLMAN PASIO
38 years | today
Leo DANES
27 years | today

© CyclingQuotes.com